Diverse onderwerpen

The Crisis of Capialism


De sociaal geograaf David Harvey hield onlangs een voordracht voor de Royal Society for encouragement of Arts, Manufactures and Commerce (www.theRSA.org), welke met een prachtige animatie op You-tube is gezet.

 

Beleggen op de golven


Garant Antwerpen - Apeldoorn (ISBN 978 90-441-2360-9)

Beleggen op de Golven

Om goed te kunnen beleggen moet men visie hebben. Men moet de toekomst kunnen lezen en inschatten wat die zal brengen. Dat is echter niet evident. Nochtans voorspellen de auteurs van dit boek dat we - in tegenstelling tot wat we vandaag meemaken - in de komende tien jaar een periode van wereldwijde economische groei tegemoet gaan. Ze baseren deze visie op de studie van de diverse kortere en langere golven in de economie. Aan de hand daarvan gebruiken ze een beleggingskaart die reeds gedurende decennia houvast heeft geboden en waarop de large golf, ook wel de Kondratieffgolf genoemd, zichtbaar is.

Op die golf worden de zes belangrijke scenario's zichtbaar die zich op lange termijn voordoen met hun vaste volgorde:
•herstel,
•creatieve transformatie,
•voorspoed,
•recessie,
•chaotische neergang en
•depressie.
In welk scenario de economie belandt, hangt onder meer af van hoe sterk bepaalde machten in de maatschappij zich verhouden. Die verschuiving van de machten gaat in een vaste cyclus en veroorzaakt de lange golf in de economie met zijn langdurig gemiddeld goede en slechte tijden. In de huidige fase staan het bedrijfsleven en individuen sterk, en dat staat borg voor een hoge stijging van de productiviteit en innovaties. Toename van de productiviteit is vele malen belangrijker voor economische groei dan schuldafbouw. Daarom gaan we wereldwijd - met de Emerging Markets voorop - een sterke groei tegemoet, vooral als de overheid zijn nieuwe macht inzet door te investeren in infrastructuur. De groei in de wereld rustte de afgelopen jaren op drie pijlers:
• de ICT Revolutie,
• de opkomst van grote Emerging Markets en
• de Financiële Revolutie met de Asset Economy.
Alle drie zijn zwaar ontspoord (de ICT Revolutie in 2000-2003, de Emerging Markets in de Aziëcrisis van 1997-1998 en de Financiële Revolutie in de Kredietcrisis van 2008-2009). De eerste twee pijlers kennen een sterke heropleving en dat valt ook te verwachten voor de derde pijler. Daarenboven biedt de Groene Revolutie een nieuwe pijler voor een aanzienlijke duurzame groei in de toekomst.

Auteurs:
Gerhard ter Veer is voormalig directeur vermogensbeheer van F&C in Amsterdam, dat later opging in het Engelse F&C Asset Management Plc. Peter Vermeulen is strategist bij F&C (Netherlands).

De auteurs onderhouden een blog als achtergrond bij de theorieën van dit boek.
(http://beleggenopdegolven.blogspot.com)

Beleggingskaart Ter Veer en Vermeulen