Duurzaam Beleggen

De Zwitserse SAM group (Sustainable Asset Management, 100 FTE’s, www.sam-group.com, waar Robeco sinds 2006 belang in heeft) is een toonaangevend expertisecentrum voor duurzaam beleggen. Sinds 2004 publiceren zij een Sustainability Yearbook. Het Yearbook 2012 geeft een uitgebreid overzicht van de resultaten van het SAM 2011 Corporate Sustainability Assessment.Klik op het plaatje om door te bladeren en op [esc] om de gids te verlaten.


Duurzaam beleggen, hoe doe je dat?
Er zijn verschillende mogelijkheden om duurzaam te beleggen.
  • Als eigenaar van aandelen kan men op aandeelhoudersvergaderingen of anderszins ondernemingen aansporen hun beleid te wijzigen. (engagement)
  • Alleen in ondernemingen beleggen die uitgesproken duurzame activiteiten ontplooien. (positieve benadering)
  • Ondernemingen uitsluiten, zoals bijvoorbeeld fabrikanten van clusterbommen of bedrijven waar kinderarbeid wordt verricht. ASN bank stelde voor haar beleggingsfondsen eigen Bijzondere Beleggingscriteria (pdf) op. (negatieve benadering) De beleggingen in deze fondsen voldoen aan de eisen gesteld door PRI, Global Compact en de Controversial Weapons Radar.
  • Alleen in bedrijfstakken beleggen die activiteiten ontplooien die goed zijn voor het milieu.(thematische benadering)

De overheid bevordert groene beleggingen door er een fiscaal voordeel aan toe te kennen.


Fiscaal vriendelijk groen beleggen
windmolenIn de volgende paragafen beschrijven we voornamelijk beleggingen die vallen onder de zogenaamde Regeling Groenprojecten van het VROM. Deze regeling uit 1995 geeft instellingen en particulieren de mogelijkheid om milieuvriendelijke projecten te financieren, waarbij particuliere geldgevers belastingvoordelen krijgen. In ruil voor deze fiscale voordelen kunnen (innovatieve) duurzaamheidprojecten tegen een lagere rente worden gefinancierd, waarmee het doel wordt gediend om goedkoop geld aan duurzame projecten beschikbaar te stellen.

 

Groenbanken
zonnepanelenGroenbanken financieren direct in milieuvriendelijke projecten en trekken hun middelen aan door uitgifte van onderhandse leningen, bankbrieven, obligaties, certificaten, notes en andere titels met looptijden variërend van 3 tot 10 jaar. De belangrijkste groenbanken zijn dochters van de grote Nederlandse banken en de verkoop van hun beleggingen geschiedt via de moeders. Het is ook mogelijk om bij de Rabobank, ING of ABN AMRO Bank een groenspaarrekening te openen, waarbij men indirect bij een "groenbankdochter" spaart. Het risico voor een groenbank is – net als bij gewone projecten - dat het project onvoldoende rente en aflossing opbrengt. Op de achtergrond speelt het faillissementsrisico van de bedrijven waaraan het geld uitgeleend is. De grootbanken meestal staan garant voor het faillissementrisico van hun groene dochters.

Een groot aantal links over groen beleggen en groenbanken vindt men op de pagina senternovem van het agentschap van het ministerie van economische zaken.

Hoe werkt het fiscale voordeel
Alleenstaanden betalen alleen belasting in box 3 als hun gespaarde en belegde vermogen meer is dan € 20.785 in 2011.
Over het meerdere betalen zij 1,2% vermogensrendementsheffing. Deelnemers in groene beleggingen zijn hiervan vrijgesteld tot een maximaal vermogen van € 56.420 (in 2011) per persoon en het dubbele bij overdracht naar de fiscale (huwelijks)partner. Dit plafond wordt jaarlijks geïndexeerd.
Bovendien krijgen groene beleggers – tot hetzelfde maximum – een extra heffingskorting van 0,7% van de waarde van het groen belegde bedrag. In vergelijking met gewoon sparen of beleggen levert groen sparen of beleggen een rendementsvoordeel op van maximaal 1,9%.

Welke groenfondsen zijn er en hoe beleg ik daarin
Een Groenfonds is een obligatiefonds dat belegt in obligaties, onderhandse leningen of andere projecten die over een groenverklaring van het ministerie van VROM beschikken omdat zij milieuvriendelijke projecten financieren. Groenfondsen zijn daardoor feitelijk spaarproducten, met het verschil, dat men erin kan handelen. De drie groenfondsen (Triodos, ASN Bank en BNP Paribas), ieder ca 400 mln euro groot, omvatten ca 20% van de totale ‘groene’ geldmarkt. De naam Groenfonds is wettelijk ‘beschermd’ en er zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet een groenfonds minimaal 70% aan de groene activiteiten besteden. In de regel worden de overige 30% in staatsleningen belegd. Op de website van de belastingdienst staan de instellingen die een vergunning hebben gekregen. instellingen met vergunning

  • BNP Paribas Groenfonds. TER (Total Expence Ratio) 1.15%. Uw bank berekent bewaarloon. Oorspronkelijk was dit het ABN AMRO Groenfonds, daarna het FORTIS Groenfonds en sinds 15 januari 2010 heet het BNP Paribas Groenfonds. Het is vanaf die datum een fonds voor gemene rekening geworden. Transacties geschieden niet meer in Amsterdam, maar op Euroclear in Luxemburg. Dagelijks wordt een NAV (Net Asset Value = insintrieke waarde) berekend. Iedere woensdag worden de opgegeven orders van de afgelopen week verzameld. En iedere vrijdag wordt beslist hoeveel orders er tegen de NAV worden uitgevoerd. Deze beslissing is afhankelijk of het fonds kans zag om nieuwe leningen met groenverklaring te verwerven of te verkopen. Volgens het prospectus hoeft het fonds per jaar niet meer dan 10% van haar totale waarde te verhandelen. Ofschoon het in de praktijk meevalt kan het lang duren alvorens een transactie wordt uitgevoerd. BNP Paribas Groenfonds
  • TRIODOS Groenfonds. TER (Total Expence Ratio) in 2010 1,16%. Het TRIODOS Groenfonds bestaat sinds 1990. Aan- en verkopen kunnen tegen uitgiftekoers via TRIODOS Bank gedaan worden. Men betaalt dan wel 0,50% transactiekosten. Voorts kan men de aandelen bij uw bank op Euronext verhandelen. U betaalt dan wel bewaarloon. TRIODOS Groenfonds
  • Groenfondsen Triodos en BNP gaan eind mei 2013 samen

  • ASN Groenprojectenfonds. TER (Total Expence Ratio) in 2009 1,01%. Wordt niet op de beurs verhandeld. ASN Bank berekent geen bewaarloon. Dagelijks wordt een uitgiftekoers berekend. Aan en verkoopkosten zijn 0,40% Investeringstermijn minimaal een half jaar. ASN Groenprojectenfonds Bij een groot aanbod, of bij een grote vraag naar nieuw aandelen, kunnen de transacties voor een onbepaalde tijd worden stilgelegd. ASN Bank beheert nog een ander fonds dat in aanmerking komt voor een fiscaal voordeel. ASN-Novib fonds

Groensparen
SiHet is ook mogelijk om bij reguliere banken een groene (internet)spaarrekening te openen. Als deze banken geen aanbod van groene projectfinancieringen krijgen sluiten zij tijdelijk de mogelijkheid tot nieuwe stortingen. De spaarrekeningen zijn vorderingen op de groenbankdochters en vallen onder het depositogarantiestelsel. Doordat de Rabo Groenbank, ING Groenbank, ABN AMRO Groenbank en TRIODOS Cultuurbank een eigen bankvergunning bezitten, naast die van hun moederbanken, geldt er voor iedere spaarder bij deze "dochterbanken" een extra garantie tot maximaal 100.000 euro.

Bank
 
soort rekening

 
rente looptijd effectief rendement met belastingvoordeel hyperlink
Rabobank
ING
ING
ING
ING
ING
Rabo GroenSparen
ING Groen Spaardeposito
ING Groen Spaardeposito
ING Groen Spaardeposito
ING Groen Spaardeposito
ING Groen Spaardeposito
0,60%
0,25%
0,50%
0,90%
1,45%
2,05%
1 jaar
1 jaar
3 jaar
5 jaar
7 jaar
10 jaar

    2,50%
    2,15%
    2,40%
    2,80%
    3,35%
    3,95%

voorwaarden
voorwaarden
voorwaarden
voorwaarden
voorwaarden
voorwaarden

 

Rabobank geeft sinds 2011 groene obligaties uit met looptijden van 2 tot 5 jaar. Deze obligaties kunnen niet worden verhandeld op de beurs.
Rabo Groen Obligaties

Op de beurs verhandelbare groene notes
Futures ChicagoHet betreft hier obligaties en notes die ooit met een beursnotering zijn uitgegeven. In 2003 ontwikkelde ABN AMRO de Discovery Note, waarvan later een twintigtal vergelijkbare vervolguitgiftes kwamen. Het principe is dat de eindbetaling wordt gegarandeerd door de bank en de jaarlijkse hoogte van de coupons afhankelijk is van de koersontwikkeling van een mandje aandelen. Sinds 2006 werden notes uitgegeven, waarbij de beleggingen in leningen van ABN AMRO Groenbank met groenverklaring van VROM plaatsvonden , die daardoor fiscaal aantrekkelijk waren. De couponbetalingen van deze prodecten waren eveneens afhankelijk waren van de koersontwikkeling van een mandje aandelen. De ABN AMRO groen notes bezitten geen losse coupon met een opgelopen rente zoals normale obligaties. Bij uitkering van de rente zal de koers theoretisch met de waarde van deze uitbetaalde rente gaan dalen. Voorlopig zal, gezien de lage aandelenkoersen, de variabele coupon gelijk zijn aan de minimale coupon. Op deze basis heeft de vakbond de effectieve rendementen uitgerekend. De koersen kan men vinden op de website van Euronext Amsterdam of op de site van ABN AMRO Markets

Algemene Groenbank Brochure ABN AMRO van januari 2011

Contact       Disclaimer