Index Trackers of ETF's

ETFzoeker - 650 ETF's>>

Is het een hype? Kranten geven er zeer summiere informatie over. En banken zullen beleggingsfondsen blijven aanbevelen. Indexbeleggen, hoe doe je dat? We helpen u op weg.

Er zijn minstens zes manieren om een index te volgen.

  • Via een ETF
  • Via een index beleggingsrekening
  • Via een beleggingsfonds
  • Via aan de Euronext NYSE genoteerde certificaten
  • Zelf de aandelen van de index kopen op de beurs
  • Via een spaarrekening bij een bank plus Turbo's, CFD's of Futures

We zullen alle mogelijkheden kort bespreken.

Wat zijn ETF’s?
Exchange Traded Funds (ETF’s) zijn beursgenoteerde indexfondsen. ETF’s, ook wel trackers of index-trackers genoemd, hebben als doel om de prestaties van een onderliggende index zo dicht mogelijk te volgen. ETF’s bezitten de voordelen van aandelen (verhandelbaarheid en liquiditeit) en beleggingsfondsen (diversificatie en toezicht) in één product. ETF’s zijn open-end beleggingsfondsen en worden op dezelfde manier als aandelen gedurende een beursdag verhandeld.

Wie zijn de aanbieders?
Wereldwijd zijn tot nu toe ca $ 1000 miljard aan ETF's uitgegeven. De grootste aanbieder is iShares van BlackRock met een marktaandeel van ca 48%. Op de tweede plaats staat State Street met 15%, met 9%
Top 10 Europese ETF aanbieders
januari 2010 (bron BlackRock)
 
Aantal
ETF's
 
Beheerd
vermogen
($mrd)
iShares
Lyxor Asset Management
db-x-trackers
Credit Suisse Asset Management
ETFlab Investment
Zürcher Cantonal Bank
Commerzbank
EasyETF
Amundi
UBS Global Asset Management
172
127
118
40
7
65
64
76
32
16
$82.5
$43.8
$35.8
$9.8
$6.7
$6.2
$5.7
$4.7
$4.4
$3.7
marktaandeel staat Vanguard, die voornamelijk op de Amerkaanse markt actief is, op de derde plaats. Volgens dezelfde bron bedraagt de Europese ETF-markt ca $ 230 miljard en en is de marktdominantie van iShares beduidend minder. Meestal worden ze tegelijkertijd op verschillende Europese beurzen verhandeld. In het geval van Euronext is de notering of in Amsterdam (iShares) of Parijs (meeste overige aanbieders)

 NL 59, F 36, D 103, GB 75, CH 46, I 92, A 4
BlackRock

NL 2, F 92, D 75, GB 1, CH 29, I 77, A 3
Societe Generale
F 35, D 110, GB 72, CH 36, I 89, A 98
Deutsche Bank
F 35, D 110, GB 72, CH 36, I 89, A 98
Credit Suisse
D 32
ETFlab AG
D 33, GB 3
Source Markets
D 32, CH 62
Commerzbank
F 83, D 19, CH 1, I 15
BNP Paribas
F 78, I 2
Credit Agricole (75%)
Societe Gen. (25%)
F 1, D 17, CH 27
UBS
NL 17, F 13, D 11, GB 37, I 17, IRL 13
ETF securities
NL 9, D 9, CH 9, I 9, A 9
Royal Bnk Scotland
F 2, GB 2
HSBC
NL 1
Merrill Lynch
F 12, D 12, GB 11. CH 1, I 12Invesco
NL 2, F 12
State Street
NL 5
Thinkcapital

Wat zijn onderliggende indices?
De onderliggende index verwijst naar de index die het ETF  nauwkeurig tracht na te bootsen. De manager van een AEX ETF  zal ernaar streven om hetzelfde rendement als de AEX te behalen en zal daartoe met gelijke gewichten in de 25 aandelen van de AEX beleggen. Of, de manager koopt willekerige aandelen en sluit met een partij een swapcontract, waarbij met die partij na een bepaalde periode het rendementsverschil van die willekeurige aandelen en de index wordt verrekend. De onderliggende indices worden beheerd door onafhankelijke providers, zoals Standard & Poors, Morgan Stanley Capital International (MSCI), de Financial Times Stock Exchange (FTSE), Dow Jones indices en Barclays. In de beleggerwereld zijn deze providers algemeen aanvaard, omdat zij op identieke wijze per land, regio of sector op dusdanige wijze zijn samengesteld, dat de aandelen in die indices de grootste zijn en tenminste 50% van de beurskapitalisatie omvatten. Daarnaast worden er ETF’s aangeboden in de lokale beursgraadmeters, zoals AEX, DAX, CAC, Bel20. Nasdaq, Topix en Hang Seng.


ETFlab AG

Overige ETF informatie
De websites van de aanbieders geven voldoende informatie om te begrijpen hoe de toevertrouwde middelen in zo'n ETF worden beheerd. De Vakbond zal in de toekomst uitgebreid aandacht geven aan onderwerpen die niet direct uit de websites zijn te achterhalen, zoals de liquiditeit op de verschillende beurzen en het effect daarvan op de bid-ask spread, overige (on)voorziene kosten, criteria voor keuze van aanbieder, security lending, ingehouden dividendbelasting en terugvorderbare dividendbelasting, krediet risico, de rol van de toezichthouders enz... Voorlopig probeert de Vakbond een volledig en foutloos beeld te creëren. Een studie over de underperformance van ETFs vanwege de ingehouden dividendbelasting kunt u hier vinden en recent vonden wij het artikel Those leaky dividends over ingehouden dividendbelasting en terugvorderen van dividendbelasting

Index beleggingsrekening
Sinds kort biedt AEGON de mogelijkheid om via een beleggingsrekening in een index te beleggen. Via vijf verschillende rekeningen kan men op zeer eenvoudige wijze in vijf verschillende indices beleggen. De beleggingsrekeningen geven het recht op een participatie van een "fonds voor gemene rekening". Dit betekent dat de rechten van de participatiehouders geheel los staan van de solvabiliteit van AEGON. Het risico dat de participatiehouders lopen is derhalve hetzelfde als wanneer ze in een beleggingsfonds of ETF zouden beleggen. Het grootste verschil met een ETF ligt in de handel. In ETFs kan men gedurende een dag handelen tegen koersen die gelijk lopen met de onderliggende index. Bij deze beleggingsrekeningen geschiedt de afrekening tegen de intrinsieke waarde aan het einde van de dag. Limieten of stop-loss orders zijn derhalve niet mogelijk. Men hoeft geen bewaarloon te betalen. Het prospectus en de financiële bijsluiter zijn onduidelijk over de transactiekosten. We vermoeden dat deze 0,5% per transactie bedragen. Men kan een beleggingsrekening electronisch openen via aegon.nl/indexbeleggen

Beleggingsfondsen
Europese beleggingsfondsen worden, met de invoering van de nieuwe UCITS IV regelgeving, verplicht om in hun prospectus een benchmark-index te noemen die de portefeuillemanager zal trachten te gaan verslaan. De portefeuillemanager mag met zijn beleid niet te veel afwijken van de portefeuille van de index, anders zal zijn “ex ante tracking error “ te hoog uitvallen. Bij fondsen met hun zetel in Luxemburg geldt reeds een tracking error marge als wettelijke bescherming voor de belegger. Door zich aan deze regelgeving te onderwerpen verdampen de kansen op een incidenteel hoog rendement. Bij de invoering van de nieuwe UCITS IV zal deze regel waarschijnlijk voor alle in Europa verkochte beleggingsfondsen gelden. Management fees van deze fondsen zijn minstens 1%.

Aan Euronext NYSE genoteerde belegingscertificaten.
RBS brochureCirca tien jaar geleden startte de ABN AMRO Bank met de uitgifte van indexgerelateerde beleggingscertificaten die aan de NYSE Euronext werden genoteerd. Een beleggingscertificaat is geen beleggingsfonds en valt dus niet onder de strengere regelgeving van beleggingsfondsen. Inmiddels heeft dit bedrijfsonderdeel van ABN AMRO bijna 140 certificaten uitgegeven op de meest uiteenlopende beleggingsindices. Het bedrijfsonderdeel is in februari 2010 overgegaan naar Royal Bank of Scotland (RBS), die een nieuwe brochure heeft samengesteld. Een Belgische versie van deze brochere kunt u hier vinden. Nederlandse beleggers moeten het verder doen met de Engelstalige prospectussen, die 575 pagina's omvatten. De lijst met certificaten kunt u hier vinden. De certificaten en Turbo's van RBS zijn goed voor meer dan 60% van de omzet in certificaten op NYSE Euronext. Niet onvermeld mag blijven dat Merrill Lynch ook een aantal op Euronext te verhandelen indexcertificaten heeft uitgegegeven, die u hier kunt vinden. Waarschijnlijk wegens de grotere liquiditeit, transparantie en de lagere kosten zijn ETFs de populariteit van deze certificaten aan het verdringen.

Zelf de aandelen van de index kopen op de beurs
De AEX, met slechts 25 aandelen, de DAX met 30 aandelen, de CAC met 40 aandelen of de STOXX 50 met 50 aandelen kan men met betrekkelijk weinig moeite zelf nabootsen. De samenstelling van de indeces zijn makkelijk te achterhalen. De aanbieders van ETFs die staatsleningen ETFs nabootsen beleggen ook in Griekenland, Spanje, Ierland en Portugal. Het kan verstandig zijn om zelf staatsleningen in minder landen te kopen. Op webpagina Euro Staatsleningen van de Vakbond staat hoe dat moet. De overige indices zijn lastiger om direct na te bootsen. Als uw effectenmakelaar toegang geeft tot futuresmarkten kunnen een groot aantal indices worden nagebootst. De wijze waarop wordt in de volgende paragraaf beschreven.

Via een spaarekening bij een bank plus turbo's, CFD'sof futures.
Het vereist kennis om in futures markten te handelen en niet alle banken geven particulieren toegang tot deze markten. Gezien de noodzaak van een gedegen productkennis alvorens hierin te beleggen, dienen we terughoudend te zijn met het verstrekken van informatie hierover. Dat geldt uiteraard ook voor Turbo's. Slechts volledigheidshalve vermelden wij daarom deze strategiëen.
Er zijn in Nederland banken die op een spaarrekening een hogere rente geven dan de financieringskosten van futures contracten. Bovendien wordt het saldo tot € 100.000 per bank gegarandeerd. Als de onderliggende waarde van zo'n futures contract rond de €100.000 ligt, kan men zo'n spaarrekening openen en daar bijvoorbeeld € 80.000 op parkeren. Met een overige € 20.000 als onderpand heeft men voldoende om zo'n futures contract af te sluiten. De looptijd van zo’n futures contract is maximaal 9 maanden. Vlak voor dat aflooptijdstip kan men het contract “doorrollen” naar een nieuw contract van 6 of 9 maanden. De kosten om zo'n contract twee keer per jaar door te rollen zijn betrekkelijk laag. De banken berekenen geen bewaarloon. Voor Turbo's geldt min of meer hetzelfde. ING geeft identieke prodecten uit met de naam Sprinters en bij Commerzbank en Citicorp heten ze Speeders. Er bestaan 51 Turbo's op indices. Men kan ze hier vinden. Het recept is als volgt. Zoek een long turbo met een niet al te grote hefboom. Vermenigvuldig de koers van dit turbocontract met de "hefboom minus 1". Zet een bedrag ter grootte van de uitkomst op een spaarrekening en koop één turbocontract. De financieringskosten van turbo's zijn beduidend hoger dan die van futurescontracten. Over de koerswaarde van het turbocertificaat berekent de bank bewaarloon.